Media Sosial

fb  rss
faq hubungi-kami  aduan   peta-laman

Ketua Jabatan
Semua Pusat Tanggungjawab (PTJ) Di Bawah Seliaan
Jabatan Akauntan Negara Malaysia (JANM) Negeri Terengganu

YBhg. Datuk / Dato’ / Datin / YBrs Dr. / Tuan / Puan,

PERJUMPAAN PENGARAH JANM NEGERI TERENGGANU BERSAMA PEGAWAI PERAKAUNAN TAHUN 2024

Sila rujuk lampiran untuk slide perjumpaan.

Sekian, terima kasih.

UNIT PENGURUSAN PRESTASI
JABATAN AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA
NEGERI TERENGGANU

Muat Turun :  SLIDE PERJUMPAAN