Media Sosial

fb  rss
faq hubungi-kami  aduan   peta-laman

Selaras dengan pindaan Undang-undang dan Perlembagaan BERKAT Fasal 4: Keahlian berkuatkuasa pada 23 Mei 2017, semua anggota yang berkhidmat di Jabatan Akauntan Negara di seluruh Malaysia dan anggota Perkhidmatan Perakaunan yang berumur 18 tahun ke atas dan bewarganegara Malaysia adalah secara otomatis menjadi Ahli BERKAT.
Sehubungan dengan itu, kadar yuran bagi ahli biasa (Fasal 6 Undang-Undang dan Perlembagaan BERKAT) adalah seperti berikut dan hendaklah dibuat secara potongan gaji:

 GRED  KADAR SEBULAN 
 JUSA ke atas  RM20.00 
 48 - 54  RM10.00 
 30 - 44   RM6.00 
1 - 29  RM2.00

Banyak manfaat dapat dinikmati sekiranya anda menjadi Ahli BERKAT.
Untuk maklumat lanjut boleh layari https://www.anm.gov.my/awam/kelab-persatuan-janm/berkat